logo
Home » » Bao rác y tế

Bao rác y tế

Written By Công ty Trang thiết bị y tế ĐỨC AN on Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012 | 11:19

       Dùng để chứa chất thải trong y tế. Không đựng kim tiêm bẩn hay chất thải y tế sắc nhọn.
        Có nhiều màu: vàng, xanh, đen, trắng.
        Các kích thước phổ biến: 
              - 88xm x 90cm
              - 70cm x 90cm 
              - 58cm x 70cm
              - 50cm x 60cm
    Gồm các loại: có dây cột, không có dây cột, có in chữ và không có in chữ.
    Ngoài ra, chúng tôi nhận đặt hàng tất cả các kích thước theo yêu cầu. 
     Số lượng đặt tối thiểu là 50kg. 
     Thời gian giao hàng: từ 2 tuần đến 20 ngày sau khi đặt hàng.