logo
Home » » Bao đựng mẫu bệnh phẩm

Bao đựng mẫu bệnh phẩm

Written By Công ty Trang thiết bị y tế ĐỨC AN on Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012 | 11:15

Dùng đựng mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Sản phẩm thay thế hàng ngoại nhập. Có 2 loại: - Loại nhỏ: 9.5cm x 16cm - Loại lớn: 11cm x 17.5cm