logo
Home » » Bình phổi Xiphonna (Bình dẫn lưu màng phổi)

Bình phổi Xiphonna (Bình dẫn lưu màng phổi)

Written By Công ty Trang thiết bị y tế ĐỨC AN on Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012 | 09:11

Drainege chest botle 
Dùng để hút và chứa các chất dịch, chất lỏng lấy ra từ cơ thể người bệnh. Sản phẩm thay thế hàng ngoại nhập.