logo
Home » » Dây xiphonna (Dây dẫn lưu màng phổi)

Dây xiphonna (Dây dẫn lưu màng phổi)

Written By Công ty Trang thiết bị y tế ĐỨC AN on Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012 | 09:55

Tube set of D. C. B
Dùng để hút các chất dịch, chất lỏng lấy ra từ cơ thể người bệnh. Được tiệt trùng bằng khí EO. Sản phẩm thay thế hàng ngoại nhập.