logo
Home » » Ống nối dây hút y tế (con sâu)

Ống nối dây hút y tế (con sâu)

Written By Công ty Trang thiết bị y tế ĐỨC AN on Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012 | 09:59

Connector of surgical suction tube 
Là vật nối trung gian để nối các dây truyền hay dây hút dịch có kích thước khác nhau. Được tiệt trùng bằng khí EO