logo
Home » » Tạp dề y tế

Tạp dề y tế

Written By Công ty Trang thiết bị y tế ĐỨC AN on Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012 | 14:52


                                                                           Pin.afore
Dùng ngăn chặn máu, mủ, chất dịch từ cơ thể bệnh nhân dính vào nhân viên y tế. Có các kích thước sau:
              - Loại 80cm x 120cm (màu xanh)
              - Loại 80cm x 130cm (màu xanh)
              - Loại 110cm x 120cm (màu trắng)